Algemene voorwaarden

Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er gegevens verkeerd of onvolledig overkomen. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Indien de prijs van een boeking niet overeenkomt met de werkelijke prijs houdt de klant en Biketranz zich het recht voor de boeking te annuleren zonder dat dit verdere kosten met zich mee brengt.

Betaling

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de klant een aanbetaling van 20% van de reissom te betalen. Het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn betaald.

Bij tot stand komen van een reisovereenkomst binnen 4 weken voor de aanvangsdatum van de reis moet de volledige reissom per omgaande worden voldaan.

Annuleren door de klant

  • Bij annulering van 6 of meer weken voor vertrek is de klant 20% van de reissom verschuldigd.
  • Bij annulering van 3 tot 6 weken voor vertrek is de klant 50% van de reissom verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 3 weken voor vertrek is de klant 100% van de reissom verschuldigd.

Wij adviseren de klant om een annuleringsverzekering af te sluiten (zie boekingsformulier).

Annuleren door Biketranz

Biketranz behoudt zich het recht voor een reis te annuleren indien er niet voldoende aanmeldingen zijn. In overleg met de klant wordt een alternatief aangeboden op een andere datum of met een ander reisprogramma.

Biketranz behoudt zich het recht voor een reis te annuleren of te wijzigen in geval van mechanische pech, terreinomstandigheden, natuurinvloeden, grensproblemen, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

In geval van annulering door Biketranz om een van bovenstaande redenen, heeft de klant recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Indien tijdens de reis besloten wordt om de verdere reis te annuleren om een van bovenstaande redenen heeft de klant recht op een evenredig deel van de reissom. Biketranz is de klant bij annulering geen schadevergoeding verschuldigd. Kosten voor visa, inentingen en persoonlijke uitgaven ter voorbereiding van de reis kunnen niet gedeclareerd worden.

Veiligheid

Deelname aan een door Biketranz georganiseerde activiteit is op eigen risico. Biketranz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei lichamelijk letsel, schade of diefstal, opgelopen door of tijdens deelname aan een de door Biketranz aangeboden activiteit. Tijdens de activiteit dient men zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van de gids en aan de plaatselijk geldende veiligheidsregels.

Iedere deelnemer is verplicht een reisverzekering af te sluiten die dekking geeft bij het beoefenen van extreme sporten (zie het boekingsformulier).

Het dragen van een fietshelm is verplicht. Het dragen van handschoenen en het gebruikt van klikpedalen wordt aangeraden.

Men dient er zorg voor te dragen dat de fiets 100% in orde is. Niet veilig bevonden fietsen, bijvoorbeeld met slecht werkende remmen of banden zonder profiel, mogen niet worden gebruikt tijdens de activiteit van Biketranz.